שעשועים

shaashuim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

שעשועים מודגש

shaashuim_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קיוסק כבד

kiyosk_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

היפסטאר

hipstar

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

היפסטאר מודגש

hipstar_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טורבו

turbo

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

טורבו קל

turbo_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טורבו מודגש

turbo_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טורבו כבד

turbo_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טורבו שחור

turbo_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קומפוזיט

composite

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קומפוזיט קל

composite_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קומפוזיט מודגש

composite__bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קומפוזיט כבד

mposite_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שערי צדק

shaareyzedek

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

שערי צדק קל

shaareyzedek_ligh

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שערי צדק מודגש

shaareyzedek_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שערי צדק מקושט

shaaryzedek_art

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי סנס

artzisraelisns

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ארצישראלי סנס קל

artzisraelisns_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי סנס מודגש

artzisraelisns_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי סנס כבד

artzisraelisns_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי סנס שחור

artzisraelisns_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רש"י

rashi

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

רש"י קל

rashi_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רש"י מודגש

rashi_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

המקור

hamakor

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

המקור קל

hamakor_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

המקור מודגש

hamakor_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

המקור ספר

hamakor-book

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

המקור ספר מודגש

hamakor-book-bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טרמוס

termus

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

טרמוס קל

termus_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טרמוס בינוני

termus_medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טרמוס מודגש

termus_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תירוש

Tirosh

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

תירוש קליל

Tirosh_extra Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תירוש קל

Tirosh

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תירוש בינוני

tirosh_medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תירוש מודגש

tirosh_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תירוש כבד

tirosh_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תירוש שחור

tirosh_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אנטריקוט

entrecote

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אנטריקוט מודגש

entrecote_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קרואסון

Kroason

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קרואסון דק

Kroason_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קרואסון בינוני

Kroason_Medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קרואסון מודגש

Kroason_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קרואסון כבד

Kroason_ Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי

ArtzIsraeli

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ארצישראלי קליל

ArtzIsraeli Extralight

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי קל

ArtzIsraeli Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי שלט

ArtzIsraeli Sign

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי מודגש

ArtzIsraeli Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי שחור

ArtzIsraeli Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש

Nefesh

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

נפש דקיק

Nefesh Thin

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש קליל

Nefesh ExtraLight

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש קל

Nefesh Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש בינוני

Nefesh Medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש מודגש

Nefesh Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש כבד

Nefesh Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש שחור

Nefesh Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש אולטרא

Nefesh UltraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נפש זברה

Nefesh Zebra

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אפרסק

AFARSEK

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אפרסק מודגש

AFARSEK BOLD

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אפרסק קל

AFARSEK LIGHT

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה

Pnina

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פנינה דקיק

Pnina Thin

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה קליל

Pnina ExtraLight

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה קל

Pnina Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה בינוני

Pnina Medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה מודגש

Pnina Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה כבד

Pnina Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה שחור

Pnina Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גיאומטריה

Geometra

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

גיאומטריה קליל

Geometra Extra Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גיאומטריה קל

Geometra Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גיאומטריה מודגש

Geometra Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גיאומטריה כבד

Geometra Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גיאומטריה שחור

Geometra Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גיאומטריה אקסטרא שחור

Geometra ExtraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גיאומטריה אולטרה שחור

Geometra Ultra Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זרימה

Zrima

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

זרימה מודגש

Zrima Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תמר

Tamar

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

תמר קל

Tamar Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תמר מודגש

Tamar Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תמר שחור

Tamar Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שיפנוק

Shifnuk

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

שיפנוק דק

Shifnuk_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שיפנוק מודגש

Shifnuk_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופסט

eft_offset

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אופסט קל

offset_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופסט מודגש

offset_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופסט כבד

offset_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופסט שחור

offset_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופסט אקסטרא שחור

offset_extra_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פילפילון

Pilpilon

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אסף

Asaf

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אסף דק

Asaf Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אסף מודגש

Asaf Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אסף כבד

Asaf Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גלובוס

Globus

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

גלובוס קל

Globus Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גלובוס מודגש

Globus Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גלובוס שחור

Globus Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סקופ

Skup

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

סקופ קל

Skup Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סקופ מודגש

Skup Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סקופ כבד

Skup Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סקופ שחור

Skup Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ I דו לשוני

telescope

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

טלסקופ דקיק

Telescope Extra Thin

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ דק

Telescope Thin

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ קליל

Telescope Extra Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ קל

Telescope Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ בינוני

Telescope Medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ מודגש

Telescope Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ שחור

Telescope Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טלסקופ מושחר

Telescope Extra Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קריקטורה

caricature

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דשן

dashen

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

דשן קל

Dashen-Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דשן מודגש

dashen_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דיירקטור

Director

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

דיירקטור קל

director_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דיירקטור מודגש

director_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דיירקטור שחור

director_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

בשימחעס

Besimches

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

בשימחעס קל

Besimches Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

בשימחעס מודגש

Besimches Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

חסמבה

chasamba

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

חסמבה מודגש

chasamba_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

חסמבה שחור

chasamba_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עטרה

Atara

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עטרה קל

Atara Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קדילק

Kadilak

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קדילק דק

Kadilak_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קדילק מודגש

Kadilak_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קדילק כבד

Kadilak_Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קדילק שחור

Kadilak_Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות

Talpiot

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

תלפיות דק

Talpiot _light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות מודגש

Talpiot_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

חלמיש

Halamish

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טקסטינה

Textina

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

טקסטינה מודגש

Textina bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבוקדו

avukado

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אבוקדו קל

avukado_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבוקדו מודגש

avukado_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבוקדו שחור

avukado_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

בייגלה

Beigale

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

בייגלה קל

Beigale Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

בייגלה כבד

Beigale Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרשמלו

marshmelo

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

מרשמלו מודגש

marshmelo_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרשמלו כבד

marshmelo_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרשמלו שחור

marshmelo_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרשמלו אקסטרא שחור

Marshmelo-ExtraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרים אלגנט

Miriam Elagean

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

מרים אלגנט קל

Miriam Elagean Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרים אלגנט מודגש

Miriam Elagean Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרים אלגנט כבד

Miriam Elagean Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מרים אלגנט שחור

Miriam Elagean Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עברית

Hebrew

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עברית דק

Hebrew_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עברית מודגש

Hebrew_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עברית שחור

Hebrew_Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מייפל

Maple

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

מייפל מודגש

Maple Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רעשן

Raashan

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

רעשן דק

Raashan_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רעשן מודגש

Raashan_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רעשן שחור

Raashan_Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קמומיל

Chamomile

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קמומיל קל

Chamomile Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קמומיל מודגש

Chamomile Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קמומיל שחור

Chamomile Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עצמאי

Atzmai

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עצמאי מודגש

Atzmai Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פסקל

Pascal

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פסקל_קל

Pascal_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פסקל_מודגש

pascal_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פסקל_שחור

pascal_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה

Champagne

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

שמפניה קל

Champagne Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה מודגש

Champagne Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה שחור

Champagne Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה מתאר

Champagne Outlined

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פרנקפורט

Frankfurt

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פרנקפורט מודגש

Frankfurt Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פרנקפורט שחור

Frankfurt Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר

Newletter

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ניולטר קל

Newletter Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר מודגש

Newletter Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר כבד

Newletter Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר שחור

Newletter Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר אקסטרא שחור

Newletter ExtraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טקסטוראל

textural

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

טקסטוראל קליל

Textural Extra Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טקסטוראל קל

textural_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טקסטוראל מודגש

textural_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טקסטוראל כבד

textural_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טקסטוראל שחור

textural_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת פיקסל

Aderet_Pixel

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אדרת פיקסל מודגש

aderet_pixel_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת מלוכה כבד

aderet_melucha_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אדרת מלוכה שחור

aderet_melucha_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת

Aderet

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אדרת קל

Aderet_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת בינוני

Aderet_Medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת מודגש

Aderet_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת כבד

Aderet_Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת שחור

Aderet_Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת אקסטרה שחור

Aderet Extrablack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אדרת אקסטרים

aderet_extrim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון וילנא ישן

Vilna Old

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלרון וילנא ישן שמן

Vilna Old Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

בראולינג

Baruling

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר אלגנט

newletter_elegant

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ניולטר אלגנט קל

newletter_elegant_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר אלגנט מודגש

NewLetter-Elegant-Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניולטר אלגנט שחור

newletter_elegant_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גרפולוגיה

graphologya

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

גרפולוגיה קל

graphologya_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גרפולוגיה מודגש

graphologya_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קומיקה

comika

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קומיקה מודגש

comika_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סת"ם ספרדי

STAM-SFARADI-notag

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סת"ם ספרדי תג

stam_sfaradi

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליגיונר

legioner

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ליגיונר קל

legioner_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליגיונר מודגש

legioner_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליגיונר כבד

legioner_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליגיונר שחור

legioner_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליגיונר אקסטרא שחור

legioner_extra_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מתכון

matcon

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

מתכון מודגש

matcon_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

צפון

tsafon

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

צפון קל

tsafon_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

צפון מודגש

tsafon_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

צפון כבד

tsafon_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

צפון שחור

tsafon_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

יומולדת שמח

happybirthday

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

יומולדת שמח קל

happybirthday_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

יומולדת שמח מודגש

happybirthday_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סיכומים

sicumim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריימריז

primaries

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פריימריז קל

Primaries-Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריימריז מודגש

Primarie-Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריימריז כבד

primaries_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריימריז שחור

primaries_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

לימונדה

lemonade

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

לימונדה קל

lemonade_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

לימונדה מודגש

lemonade_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריהיסטוריק

prehistoric

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פריהיסטוריק קל

PreHistoric-Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריהיסטוריק מודגש

prehistoric_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריהיסטוריק כבד

prehistoric_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פריהיסטוריק שחור

prehistoric_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייס קפה

icecoffie

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אייס קפה קל

icecoffie_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייס קפה מודגש

icecoffie_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייס קפה שחור

icecoffie_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייס קפה אקסטרא שחור

icecoffie_extra_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טיפוטקסט

typotext

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

טיפוטקסט קל

typotext_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טיפוטקסט מודגש

typotext_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

טיפוטקסט שחור

typotext_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

חרצובות

Charzuvot

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

חרצובות מודגש

Charzuvot_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זרבובית

Zarbuvit

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

זרבובית מודגש

Zarbuvit Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זרבובית שמן

Zarbuvit Fat

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זרבובית דקורטיבי

Zarbuvit Design

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קליניקה

Clinica

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קליניקה קליל

Clinica Extra Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קליניקה קל

Clinica Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קליניקה מודגש

Clinica Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קליניקה שחור

Clinica Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תהילות

Tehilot

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

תהילות קל

Tehilot_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תהילות מודגש

Tehilot_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תהילות כבד

Tehilot_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תהילות שחור

Tehilot_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שוקון

Shukon

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

כיתה ב'

KitaBet

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

כיתה ב' קל

KitaBet Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

כיתה ב' מודגש

KitaBet Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

כיתה ב' מקווקו

KitaBet Dot

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

כיתה ב' משקל נוסף

KitaBet Ktiv

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קריסטל ביניים

Crystalex

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קריסטל ביניים מודגש

Crystalex Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קריסטל

Crystal

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קריסטל דק

Crystal_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קריסטל מודגש

Crystal_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קריסטל כבד

Crystal_Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קריסטל שחור

Crystal_Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פציינט

Patient

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פציינט דק

Patient Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פציינט מודגש

Patient Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פציינט כבד

Patient Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פציינט שחור

Patient Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גותיק

Gothic

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעמונים

Paamonim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פעמונים דק

Paamonim Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעמונים מודגש

Paamonim Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעמוניםשחור

Paamonim Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קולמוס

Kulmus

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מבוך

Mavoch

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליטוף

Lituf

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ליטוף מודגש

Lituf Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליטוף כבד

Lituf Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ליטוף שחור

Lituf Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארטילריה

Artilery

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ארטילריה_דק

Artilery_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארטילריה_מודגש

Artilerya_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארטילריה_כבד

Artilerya_Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארטילריה_שחור

Artilerya_Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

החוצבים

Hachozvim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

החוצבים דק

Hahozvim_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

החוצבים מודגש

Hahozvim_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

החוצבים שחור

Hahozvim_Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

יודאיקה

Judaica

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

יודאיקה מודגש

Judaica Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

יודאיקה_כבד

Judaica Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אלג'ברה

Algebra

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רסיסים

Resisim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

רסיסים דק

Resisim_Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רסיסים מודגש

Resisim_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רסיסים ריק

Resisim_Emptysketch

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רסיסים מלא

Resisim_Fullsketch

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

הצורפים

Hazorfim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

הצורפים דק

Hazorfim Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

הצורפים מודגש

Hazorfim Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סִפרות פתוחה

Sifrut_Open

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

סִפרות פתוחה מודגש

Sifrut_Open_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סִפרות

Sifrut

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

סִפרות דק

Sifrut_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סִפרות מודגש

Sifrut_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סִפרות כבד

Sifrut_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות קלאסי

Talpiot_class

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

תלפיות קלאסי דק

Talpiot_class_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות קלאסי מודגש

Talpiot_class_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עולה חדש

olehadash

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עולה חדש מודגש

olehadash_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עולה חדש כבד

olehadash_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עולה חדש קווי

olehadash_inlin

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סינַי מיתקי

SinaiMitki

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל רגיל

eiffel regular

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אייפל קליל

eiffel_extra_ligh

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל דק

eiffel light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל מודגש

Eiffel_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל כבד

eiffel_heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל שחור

eiffel_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל אקסטרא שחור

eiffel_extra_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל אולטרא שחור

eiffel_ultra_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אייפל אקסטרים

eiffel_extrim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עבודה ערבית

AvodaAravit

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דבש

Devash

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

דבש מודגש

Devash Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דבש כבד

Devash Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אקסליבריס

Exlibris

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אקסליבריס מודגש

Exlibris Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

צ'ייניק

Chainiq

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

משט

Mashat

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלפל חריף

Pilpel Harif

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלפל חריף מודגש

Pilpel Harif Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סופת עלים

SufatAlim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

סופת עלים מודגש

SufatAlim Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

רגע

Regga

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עלה

Alle

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עלה מודגש

Alle Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה מעוטר

Pnina Decor

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניאון

Neon Full

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ניאון מוצל

Neon Shadowd

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניאון חלול

Neon

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניאון מוצל מוזח

Neon Double

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ניאון מוצל מלא

Neon Shadowd2

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שרביט

Sharvit

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

שרביט מודגש

Sharvit Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שרביט כבד

Sharvit Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קרטון

Carton

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה

Clave

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קלווה דק

Clave Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה בינוני

Clave Medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה מודגש

Clave Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה כבד

Clave Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה שחור

Clave Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה מושחר

Clave UltraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה מרוטש

Clave Merutash

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קלווה מרוטש מודגש

Clave Merutash Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קוסמטיקה

Cosmetics

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

קוסמטיקה מודגש

Cosmetics Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פרוגטקסט גולד

ProgtextGold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פרוגטקסט גולד קל

ProgtextGold Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פרוגטקסט גולד מודגש

ProgtextGold Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פרוגטקסט גולד שחור

ProgtextGold Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעלול

Paalul

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פעלול קל

Paalul Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעלול מודגש

Paalul Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעלול כבד

Paalul Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעלול שחור

Paalul Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פעלול מושחר

Paalul ExtraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון רש"י

Rashi

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

רש"י קל

Rashi Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון פרנקריהל

Frank

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלרון פרנקריהל שמן

Frank Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון עברי

Ivri

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עברי שמן

Ivri Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עברי מוצר

Ivri Condensed

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון סת"ם

Stam

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון סיון

Sivan

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון מאירי

Meiri

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון כתב

Ktav

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון ירושלמי

Yrushalmi

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון חיים שמן

Hayim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלרון חיים מוצר

Hayim Condensed

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון וילנא

Vilna

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלרון וילנא שמן

Vilna Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון וילנא ישן

Vilna Old

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון וילנא ישן שמן

Vilna Old Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון דור

Dor

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלרון דור מודגש

Dor Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון דוד

David

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלרון דוד שמן

David Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון דוד נטוי

David Italic

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון אופיר

Ophir

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלסטיקה

Plastica

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלסטיקה קל

Plastica Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלסטיקה מודגש

Plastica Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלסטיקה שחור

Plastica Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פטפטת

Patpetet

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס

Pegasus

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פגסוס דקיק

Pegasus Thin

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס קליל

Pegasus ExtraLight

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס קל

Pegasus Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס מודגש

Pegasus Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס כבד

Pegasus Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס שחור

Pegasus Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס מושחר

Pegasus ExtraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס אולטרא

Pegasus UltraBlack

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פגסוס אקסטרים

Pegasus Extrim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סת"ם אריז"ל

Stam Ari

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סת"ם בית יוסף

Stam BeitYosef

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סטודנטית

Studentit

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סברס

Sabress

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

סברס קל

sabress_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סברס מודגש

sabress_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סברס שחור

sabress_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נצח

Netsach

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

נצח דק

Netsach Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נצח מודגש

Netsach Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נצח כבד

Netsach Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נויבירט פלאות

Noyvirt Peleot

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

כיתה א'

Kita Alef

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

כיתה א' מתאר

Kita Alef Paint

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

כיתה א' מקווקו

Kita Alef Kivkuv

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

יסודות איתנים

YesodotEitanim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

חקיקה

Chakika

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

חקיקה מודגש

Chakika Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

חקיקה כבד

Chakika Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זרקא

Zarka

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

זרקא קל

zarka_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זרקא מודגש

zarka_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זרקא שחור

zarka_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

זכריה

Zecharya

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

וילנא מסורה

Vilna Mesora

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

וילנא מסורה מודגש

Vilna Mesora Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

וילנא מסורה ספר

Vilna Mesora Book

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי תג

ArtzIsraeli Tag

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ארצישראלי תג מודגש

ArtzIsraeli Tag Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי תג שחור

ArtzIsraeli Tag Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארצישראלי תג מרוטש

ArtzIsraeli Tag Merutash

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

ארץ הצבי

EretsHazvi

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

ארץ הצבי מודגש

EretsHazvi Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אפליקציה

Application

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אלקטרובוטיקה

Electrobotica

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אלקטרובוטיקה קל

Electrobotica Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אלקטרובוטיקה מודגש

Electrobotica Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אלקטרובוטיקה שחור

Electrobotica Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אלקטרובטיקה תפור

Electrobotica Tafur

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אלף קומיקס

Alef Comic

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אלף קומיקס מודגש

Alef Comic Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אטרקציה

Atraction

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אותנטיקה

Authentica

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אותנטיקה מודגש

Authentica_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופיס

Office

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אופיס דק

Office Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופיס בינוני

Office Mid

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופיס מודגש

Office Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופיס כבד

Office Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אופיס שחור

Office Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבן בזלת מרובע

EvenBazelet Meruba

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אבן בזלת מרובע דק

EvenBazelet Meruba Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבן בזלת מרובע מודגש

EvenBazelet Meruba Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבן בזלת מרובע שחור

EvenBazelet Meruba Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבן בזלת מרובע מושחר

EvenBazelet Meruba Extra Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבן בזלת

EvenBazelet

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת