פנינה

Pnina

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פנינה דקיק

Pnina Thin

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה קליל

Pnina ExtraLight

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה קל

Pnina Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה בינוני

Pnina Medium

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה מודגש

Pnina Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה כבד

Pnina Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה שחור

Pnina Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עטרה

Atara

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עטרה קל

Atara Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות

Talpiot

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

תלפיות דק

Talpiot _light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות מודגש

Talpiot_Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבוקדו

avukado

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אבוקדו קל

avukado_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבוקדו מודגש

avukado_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אבוקדו שחור

avukado_black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מייפל

Maple

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

מייפל מודגש

Maple Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה

Champagne

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

שמפניה קל

Champagne Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה מודגש

Champagne Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה שחור

Champagne Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

שמפניה מתאר

Champagne Outlined

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פרנקפורט

Frankfurt

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פרנקפורט מודגש

Frankfurt Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פרנקפורט שחור

Frankfurt Black

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

גותיק

Gothic

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

קולמוס

Kulmus

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

מבוך

Mavoch

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אלג'ברה

Algebra

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

הצורפים

Hazorfim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

הצורפים דק

Hazorfim Light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

הצורפים מודגש

Hazorfim Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות קלאסי

Talpiot_class

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

תלפיות קלאסי דק

Talpiot_class_light

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

תלפיות קלאסי מודגש

Talpiot_class_bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עבודה ערבית

AvodaAravit

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דבש

Devash

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

דבש מודגש

Devash Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

דבש כבד

Devash Heavy

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

אקסליבריס

Exlibris

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

אקסליבריס מודגש

Exlibris Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

צ'ייניק

Chainiq

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלפל חריף

Pilpel Harif

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

פלפל חריף מודגש

Pilpel Harif Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

סופת עלים

SufatAlim

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

סופת עלים מודגש

SufatAlim Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

עלה

Alle

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת
טען משקלים נוספים במשפחה

עלה מודגש

Alle Bold

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פנינה מעוטר

Pnina Decor

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

פלרון כתב

Ktav

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת

נויבירט פלאות

Noyvirt Peleot

אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצקרשת