מגזין פונטייפ

יסודות התקשורת החזותית
שפת גוף ושפת גופן
על יותר משוכלל ועל שכלול מיותר