ספריית

הפונטים

גופנים מסוג 'אות כותרת' טובים לשימוש בכותרות, במילים בודדות וגדולות, למשל בכותרות מגזין, במיתוג, או בשלטי חוצות. אין להם את הקריאות ההרמונית של אות ספר וטקסט, אך הם תופסים את תשומת ליבנו ומעבירים מסר ברור ומהיר בשל אופיים המובדל.

חיפוש מתקדם
איפוס