ספריית

הפונטים

גופנים מסוג ’אות ראווה’ הם בעלי אופי מוחצן ובומבסטי, ובעלי ביטוי גרפי רב, והשראות שונות ומשונות. הם מושכים את העין להתרכז באותיות בודדות, ולכן הם מבקשים שנשים לב אליהם כאשר הם מרוחים בענק על גבי מילים בודדות. בגופנים אלה משתמשים כאשר מעוניינים ’להקפיץ’ את העיצוב לכיוון ברור ונישתי.

חיפוש מתקדם
איפוס