אבן בזלת מרובע

מעצב: אליהו פריד

הגופן אבן בזלת הוא גופן סולידי אשר עוצב במקור עבור פוסטר. מכאן ה-א' המוזרה שנראית כמו הכאה בפטיש והמשכיותה באות צ'. לאחר זמן עוצבו מחדש ואותיות נוספות קבלו שפצור, על מנת ליצור גופן יותר סולידי. שמו של הגופן מעיד על אופיו-צורניות נוקשה ומרובעת המאזכרת אותיות חקוקות או חצובות באבן.

מבוסס על צורה:
מתאים לפונט בסגנון: אות כותרות אות ראווה
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
אבן בזלת מרובע רגיל | גודל אות 80pt | גובה שורה 75pt
אבן בזלת מרובע קל | גודל אות 80pt | גובה שורה 75pt
אבן בזלת מרובע מודגש | גודל אות 80pt | גובה שורה 75pt
אבן בזלת מרובע שחור | גודל אות 80pt | גובה שורה 75pt
אבן בזלת מרובע מושחר | גודל אות 80pt | גובה שורה 75pt