המקור

מעצב: אליהו פריד

פונט חדש, שניתן לומר שהוא השורש והמקור לפרנקריהל ולוילנא

מבוסס על צורה:
מתאים לפונט בסגנון: אות ספר אות מקורות
אבגדהוזחטיכךלמםנןסעפףצץקרשת
המקור רגיל | גודל אות 30pt | גובה שורה 35pt
המקור קל | גודל אות 30pt | גובה שורה 35pt
המקור מודגש | גודל אות 30pt | גובה שורה 35pt
המקור ספר מודגש | גודל אות 30pt | גובה שורה 35pt
המקור ספר רגיל | גודל אות 30pt | גובה שורה 35pt